Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

Başa dön

Adobe Stratus Server kullanan P2P Chat Uygulaması

Bu çalışmada faydalanmış olduğum Stratus ya da güncel adıyla Cirrus hizmeti ile Adobe Flash Platform’un içinde bulunan gerçek zamanlı medya akış protokolünden (Real Time Media Flow Protocol – RTMFP) yararlanarak çok kullanıcılı uygulamalar hazırlamak mümkün.

Stratus/Cirrus sayesinde aynı ağa bağlanmış Flash playerler, sunucu ile haberleşmeye ihtiyaç duymadan direkt biribirleriyle iletişim kurarak video, mikrofon ve obje tabanlı veri alışverişinde bulunabiliyorlar.

Stratus/Cirrus şu anda Adobe tarafından barındırılan ücretsiz bir servistir. Adobe bu hizmeti 2008 yılından beri geliştirmektedir ve Stratus/Cirrus halen beta versiyonda çalışmaktadır. Detaylı bilgi için bakınız: http://labs.adobe.com/technologies/cirrus/

Stratus/Cirrus mesaj almak ve göndermek için UDP (User Datagram Protocol – Kullanıcı Veribloğu İletişim Kuralları) kullanmaktadır. Kullanıcı Stratus’a/Cirrus’a bağlandığında kendisine bir ID atanır. Bu ID’ler aracılığıyla kullanıcılar birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşebilirler. Ayrıca bir group veya kanal oluşturak tüm kullanıcılara aynı anda veri göndermek de mümkündür. Flash içinde haberlerme NetStream sınıfı üzerinden kontrol edilir.

P2P Chat Uygulaması

P2P Chat Uygulaması

Uygulamayı test etmek için lütfen tıklayın: http://aybenizesen.com/archive/p2p_chat/

Yukarıda resmi bulunan uygulamada kullanıcı bir ad girip, connect butonuna basarak ağa bağlanıyor. Diğer bağlı olan kullanıcıların dilerse tümüne dilerse kullanıcıların içinden seçtiği kişilere mesaj gönderebiliyor ve kendisine gelen mesajları okuyabiliyor. Yeni bir kullanıcı ağa bağlandığında diğer kullanıcıların listesinde otomatik olarak beliriyor.

Bu çalışmayı kodlarken Lee Burrows’un “P2P Flash On A Local Network” ve Tom Krcha’nın “Basics of P2P in Flash” makalelerinden faydalandım.