Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

Başa dön

SOM İnternet Sitesi

Site tasarımı ve tasarımın html ile css yazılım dilleri kullanılarak sunucu tarafı için hazırlanması

Laboratuvar çalışanı olarak

http://www.som.eu.com/

2010

Müşteri: SOM
Yaratıcı Yönetmen: Leyla Üstel
Site Tasarımı: Aybeniz Esen
Yazılım: Ege Madra, Aybeniz Esen

SOM, sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarında faaliyet gösteren profesyonellerin ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş genç, dinamik ve yenilikçi bir yapı.

İnternet sitesi için SOM’un kurumsal kimliği ile uyum içinde olacak zarif ve minimal bir tasarım hedefledim. İçerik alanlarını çerçevelemek yerine, çizgilerle birbirinden ayırmayı tercih ettim. Bu sayede boşluğu da bir tasarım elemanı olarak kullandım.

SOM bir çok farklı alanda hizmet veriyor. Bu nedenle sitede sekiz ana başlık altında pek çok alt başlık bulunuyor. Site ziyaretçilerinin bu geniş navigasyon içinde hem kolayca istediği sayfaya ulaşmasını sağlayan hem de hızla sitenin içeriğine göz atmasına olanak veren bir navigasyon sistemi oluşturdum.

Ayrıca hazırladığım tasarımı html ve css aracılığıyla Laboratuvar tarafından kodlanan yazılım altyapısı tarafından kullanılabilecek şekle dönüştürdüm.

 

Projenin bütünü ile ilgili detaylı bilgi için: http://tr.laboratuvar-site.com/tr/web/som-web-sitesi/